INJUSTICE


转自汤圆创作上的小说

主角:浩轩,雨泽,慕璃。(穿越,无父无母)皓哲。
  沐雨(龙骑士,拥有一条龙,但不可以交流)
  英雄:

夜光法师luminous
幻影phantom  
龙神evan                                     战神Aran                                  隐月eunwol                                  双弩精灵mercedes

添加:

  露铃(夜光法师的妹妹:暗夜法师,翠绿色头发,眼睛是红色,武器:控制黑魔法的法杖)
  佩曦(幻影的姐姐:符咒师,酒红色头发,蓝色眼睛,主武器:符咒,分封印符,禁止符等,副武器:飞镖类)
  

评论

热度(1)